Contoh Surat Permohonan Pengangkatan Anak Angkat

Asal usul anak angkat dan orang tua kandungnya.